Hakkımızda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan "İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Tebliği" 25 Kasım 2009 tarih ve 27417 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlgili yönetmelik, daha önce yayımlanan "işyeri ortak sağlık ve güvenlik birimleri ile Ortak Sağlık Güvenlik Biriminin Çalışma esas ve usulleri" hakkındaki yönetmelik çerçevesinde faaliyet gösterecek olan "Ortak Sağlık Güvenlik Birimi"nin de yetkilendirilme ve çalışmaya başlamalarını sağladı.


İlgili yönetmelikçe Tehlike Sınıfı Belirleme Komisyonu'nun görüşleri doğrultusunda işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı Tehlike Sınıfları Listesi aşağıdaki başlıklardan oluşur.

* Az Tehlikeli İşler
* Tehlikeli İşler
* Çok Tehlikeli işler

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının Çalışabileceği Tehlike Sınıfları

Uzmanlık: A sınıfı uzman
Tehlike sınıfı: Çok tehlikeli, tehlikeli, az tehlikeli

Uzmanlık: B sınıfı
Tehlike sınıfı: Tehlikeli, az tehlikeli

Uzmanlık: C sınıfı
Tehlike sınıfı: Az tehlikeli